Fakultatív magyarnyelv-oktatás Erdélyben

Romániában a magyar gyerekek túlnyomó többsége magyar nyelven végzi tanulmányait, ugyanakkor jellemzően a szórványmegyékben, a magyar és/vagy vegyes családból származó gyerekek egy része román tannyelvű oktatási intézményben tanul. A fakultatív magyar oktatás lehetőséget teremt arra, hogy a román nyelven tanuló kisebbségi diákok kérésre, valamint ha megfelelő számban összegyűlnek, heti rendszerességgel magyar nyelv és irodalmat, magyarságismeretet és zenét tanuljanak anyanyelvükön.

A Bálványos Intézet 2018-ban azzal a céllal indított kutatást, hogy feltérképezze a fakultatív magyartanítás helyszíneit, adatot gyűjtsön arról, hogy miként valósul meg helyi szinten, illetve milyen intézményes feltételek és diskurzusok övezik a megjelenését.

Oktatási segédanyagok

Idegennyelv-oktatás

Nyelvi revitalizáció

Nyelvi revitalizáció

Anyenyelvfejlesztés

Szótárak