Az adatbázis leírása: 

Az adatbázisban a fakultatív magyarnyelv-oktatás helyszíneiről gyűjtött információk találhatóak: települések, fakultatív oktatásban résztvevő diákok száma, családi háttere, magyar nyelvtudása, magyar iskolahálózat a településen stb.

az adatbázis egyedi azonosítója

BI_fakultatív magyar_002

az adatbázis teljes címe

Fakultatív magyarnyelv-oktatás Erdélyben

az adatlap archiválásáért felelős személy

Toró Tibor

az adatlapot kiadó szervezet

Bálványos Intézet

az adatlap archiválásának dátuma

2020.01.20.

az adatbázis könyvészeti hivatkozása

Keszeg Erika – Toró Tibor: Fakultatív magyarnyelv-oktatás Erdélyben. Adatbázis, 2020. Bálványos Intézet: Kolozsvár

Leírás

kutatásvezető:

Toró Tibor, Keszeg Erika

az kutatást lebonyolító intézmény:

Bálványos Intézet

a kutatás finanszírozója:

Bethlen Gábor Alap

az adatfelvétel időpontja:

2018. február – november

az adatfelvétel földrajzi hatóköre: Erdély azon oktatási helyszínei, ahol a 2017-2018-as tanévben fakultatív magyar oktatás zajlott

az elemzés egysége: oktatási helyszín

Az adatgyűjtés módszertana:

Első lépésként lokalizáltuk azokat az oktatási helyszíneket, ahol fakulatív magyarnyelv-tanítás zajlott, majd ezt követően felvettük a kapcsolatot a magyaróráka tartó oktatókkal.

Az azonosított oktatási helyszíneken interjút készítettünk (telefomos, személyes, skypos) az oktatókkal, valamint kitöltöttünk egy ún. oktatási helyszíni adatlapot. A magyar és román iskolahálüzatra, valamint a magyar és román tagozatok létszámára vonatkozó adatokat összevetettük az oktatási minisztérium SIIIR adatbázisával.

az adatgyűjtés módszere:  oktatási helyszíni adatlap kitöltése az oktatókkal, félstrukturált interjú az oktatókkal

idézési kötelezettség: a felhasználó a fenti formában köteles hivatkozni az adatbázisra

Az adatállomány leírása:

esetszám: 64

az adatállomány formátuma: Excel adatállomány

az adatbázishoz kapcsolódó egyéb anyagok:

oktatási helyszíni adatlap

kapcsolódó publikációk, előadások:

Keszeg Erika – Toró Tibor: „Örültünk, hogy van egy táblánk, egy krétánk, meg ahova beüljünk…” Fakultatív magyarnyelv-oktatás Erdélyben. Kolozsvár: Bálványos Intézet (2020)

Keszeg, Erika – Toró, Tibor: Magyartanítás a magyar oktatási rendszer határain kívül. A fakultatív magyarnyelv-oktatás helyzete Erdélyben. KISEBBSÉGI SZEMLE 3 : 4 pp. 49-74. , 26 p. (2018)

Keszeg, Erika – Toró, Tibor: Nyelvi hierarchiák és aszimmetrikus nyelvi viszonyok az anyanyelvoktatásban. Fakultatív magyar nyelvoktatás Erdélyben. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM. 27: 4, 106-141 (2019)

Előadások:

• 2nd International Conference on Bilingualism, Valletta 2019: Just a simple case of language teaching? Facultative Hungarian language classes in Romania at the interplay of competing language ideologies (Keszeg Erika, Toró Tibor)

• A nyelv közösségi perspektívája IV. Nemzetközi tudományos konferencia, Nagyvárad 2019: A fakultatív magyar nyelvoktatás helyzete Romániában (Keszeg Erika, Toró Tibor)

• Társadalomtudományi kutatások az oktatás szolgálatában? Oktatási konferencia, Szováta 2020: Magyar nyelvoktatás a magyar intézményrendszeren túl. Programjavaslatok a fakultatív nyelvoktatás javítására Erdélyben (Keszeg Erika)