Balassi-Füzetek 3. – Kalandra fel!


A kötet egy képzeletbeli, kalandos utazásra hívja azokat a tanulókat, akik kevésbé tudnak magyarul. A könyv célja, hogy a benne lévő játékos feladatok megoldása által elindítsa a tanulókat a magyar nyelvtudáshoz vezető úton.

Feldolgozott témák

  • Köszönés, bemutatkozás
  • Otthon
  • Időjárás
  • Utazás, városnézés
  • Öltözködés

 

Feladattípusok

  • Nyelvtan: igeragozás, helyhatározók, határozóragok, főnévi igenév, birtokos személyjel
  • Szókincs: ellentétes értelmű szavak, számnevek
  • Szövegértés: kérdések a szöveghez
  • Helyesírás: -val, -vel toldalék