Forrás I. Magyar nyelvkönyv

Kategória: , , , Szerző: Hegedűs Rita – Lakos Dorottya – Mezősi Anna – Tar KataKiadó: Internatonal Language School, Budapest Kiadás éve: 1990. Oldalszám: 184

A könyv a beszélt magyar nyelvet igyekszik átadni. Reális élethelyzetekből indul ki és egy magyar származású amerikai fiatalember kalandjain vezet végig magyar nyelvi környezetben. A kötet hősének célja a túléés, a legfontosabb élethelyzetekben szükséges minimélis kommunikációs szint elsajátítása és megértése. A könyv 12 fejezetbő (epizód) áll. Az egyes témakörökhöz fonetikai gyakorlatok, szövegértési, beszéd és nyelvtani gyakorlatok tartoznak.

Feladattípusok

  • Kommunikációs gyakorlatok: életszerű párbeszédek különböző kommunikációs helyzetekben (ismerkedés, hogy vagy? Hol élsz?, Ráérsz? stb.)
  • Szókincs: számok, lakás, időpontok, az orvosnál, a család, szavak és képek párosítása
  • Szövegértés: rövid párbeszédek
  • Szövegalkotás: nincs, csak mondatalkotás
  • Helyesírás: nincs
  • Nyelvtan: helyhatározó, létige, magánhangzó törvények – hangrendi illeszkedés, igeragozás, ikes igék, tárgyas igék, felszólító mód, melléknév fokozás, melléknévképzők, többes szám, mutate névmás, határozóragok, felszólító mód

Tartalomjegyzék

1. Honnan jöttem? Hová megyek?

2. A lakás

3. Az étteremben

4. Boldog új évet!

5. Az orvosnál

6. Vásárlás

7. Hová menjünk?

8. Tilos

9. A család

10. Mit szeretsz?

11. A Várban

12. Tanuljon magyarul!