Hungarian Graded Reader

Kategória: , , , Szerző: Ilona Mihalyfy– Augustus A. KoskiKiadó: Foreign Service Institute Oldalszám: 603 Weboldal: https://www.livelingua.com/course/fsi/Hungarian_-_Graded_Reader/

A segédanyag 56 rövid irodalmi és nem irodalmi olvasmányt tartalmaz, melyeket magyar-angol szólista követ. Az olvasmányok hanganyag formájában is elérhetőek. Miden szöveghez tartozik néhány feladat, melyeknek célja a szövegértés fejlesztése és a nyelvtani szabályok begyakorlása.

Feladattípusok
Feladattípusok:

  • Kommunikációs gyakorlatok: nincs
  • Szókincs: udvariassági formula (tegezés, magázás), szinonimák
  • Szövegértés: kérdések a szöveghez
  • Szövegalkotás: képleírás
  • Helyesírás: nincs
  • Nyelvtan: szórend (mondatalkotás megadott szavakból), többes szám, igeragozás, múlt idő, feltételes mód, felszólító mód