Kiliki a földön 1. Magyar nyelvkönyv gyerekeknek

Kategória: , , , Szerző: Varga Csilla – Gróf Annamária – Szende Virág – Vidéki ErzsébetKiadó: Akadémiai Kiadó Kiadás éve: 2006. Oldalszám: 184 Weboldal: https://akademiai.hu/1348/nyelvkonyv/magyar/kiliki_a_foldon_1_letoltheto_hanganyag

A tankönyv tíz leckéből áll, célja, hogy biztos nyevltani és lexikai alapot nyújtson, amely lehetővé teszi a nyelvtudás további bővítését.

Az olvasmányok képregényszerű feldolgozásban nyújtanak betekintést a történet főhősének kalandjaiba, melyen keresztül egy-egy témát dolgoznak fel a hozzátartozó nyelvtannal együtt. A szókincs bővítését miniszótárak és társalgási feladatok segítik. A tankönyhöz tanári kézikönyv, CD melléklet és más mellékletek segítik. A mellékletben kiegészítő gyakorlatok és játékok találhatóak.

Feladattípusok

  • Kommunikációs gyakorlatok: életszerű párbeszédek különböző kommunikációs helyzetekben (ismerkedés, hogy vagy? Hol élsz?, Ráérsz? stb.)
  • Szókincs: köszöési formák, bemutakozás, számok, lakes, bútorok, színek, állatnevek, zöldségek, gyümölcsök
  • Szövegértés: rövid párbeszédek, rajz készítése párbeszéd alapján
  • Szövegalkotás: nincs, csak mondatalkotás
  • Helyesírás: nincs
  • Kiejtés: hangok kiejtése mondókák, énekek által
  • Nyelvtan: igeragozás, ikes igék, létige, határozószavak, határozott névelő, helyragok, melléknév mint állítmány és jelző, többes szám, tárgy ragja, névutók, alanyo és tárgyas ragozás

Tartalomjegyzék

1. Bevezető (A magyar ABC)

2. Kiliki vagyok

3. Az úrhajtó (A lakás)

4. Drágám, hol van a szemüvegem? (Mi a baj?)

5. Mit csinál ez a férfi?

6. Az Almokon I. (Ismétlés)

7. Indulunk már?

8. Segítesz?

9. Mit csinál Áron és Marci szombaton?

10. Miért vagy itt a Földön? (Hát én most mit eszem?)

11. Az Almokon II (Ismétlés)