Magyar Nyelv

Kategória: , Szerző: Czébely LajosKiadó: Львів Видавництво «Світ» Kiadás éve: 2013. Oldalszám: 178 Weboldal: http://www.karpatalja.com.ua/kmksz/tankonyvek/3/Magyarnyelv(2013,CzebelyL.).pdf

Az könyv az ukrajnai magyar tannyelvű iskolák 3. osztálya számára készült. Bevezet a nyelvtani ismeretekben különböző feladatok, játékok által. Számos kiesjtési és helyesírási gyakorlat található benne.

Feladattípusok

 • Kommunikációs gyakorlatok: képleírás szóban, szituációs gyakorlatok (bemutatkozás)
 • Szövegértés: kérdések a szöveghez, történetrészek sorrendbe helyezése,
 • Szövegalkotás: rövid történetek írása, levélírás
 • Szókincs: hasonló jelentésű szavak, udvariassági kifejezések
 • Helyesírás: hosszú és rövid magánhangzók, mássalhangzók, szavak kiejtése és írása közötti különbség, írásjelek

Tartalomjegyzék

Amikor nem szabad a füledre hallgatni (j hang kétféle jelölése, h hang a szavak végén)

A SZÖVEG

 • A szöveg címe
 • A bekezdés
 • A szöveg felépítése

A MONDAT

 • Az -e kérdőszó helyes használata
 • A megszólítás
 • A felszólító, felkiáltó és óhajtó mondat

A SZÓ

 • A rokon értelmű szavak
 • Az ellentétes jelentésű szavak
 • A képző
 • A jel
 • A rag

AZ IGE

 • Az igeidők
 • Az igekötő helyesírása

A FŐNÉV

 • A főnév egyes és többes száma
 • Az -ó, -ő, -u, -ú és az -ü, -ű a főnevek végén

A MELLÉKNÉV

 • A melléknév fokozása
 • A melléknevek helyesírása