Magyarnyelvtanfolyam – Móser Anna honlapja

Kategória: , , , , , Tananyagtípus: feladatok, játékos, nyomtatható feladatlapokNyelvi készség szerint: szókincs, nyelvtan, kommunikáció, szövegértés Weboldal: https://magyarnyelvtanfolyam.blogspot.com/

A honlapon a magyar mint idegen nyelv tanulását és tanítását célzó szóbeli és írásbeli feladatok találhatóak, melyek lefedik a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott szinteket. A feladatok használhatóak gyerekek és felnőttek által egyaránt.

A honlapon az alábbi menüpontok találhatóak:

  • Nyelvtan: ebben a menüpontban találhatóak egyperces nyelvtani feladatok, nyelvtani feladatok szintekhez, illetve szófajokhoz rendelve.
  • Szókincs: ebben a menüpontban szókincsfejlesztő interaktív feladatok találhatóak a nyelvtudás szintje szerint, illetve különféle témák szerint rendezve
  • Audió/Videó: ebben a menüpontban nyelvtudási szintek szerint találhatóak hallgatási utáni szövegértést fejlesztő gyakorlatok, kommunikációs és szókincsfejlesztő feladatok
  • Kommunikáció: ebben a menüpontban szituációkhoz és nyelvtudási szintekhez rendelt kommunikációs feladatok találhatóak
  • Olvasás: ebben a menüpontban különféle nehézségű szövegek és hozzuk rendelt feladatok találhatóak
  • Gyerekeknek: ebben a menüpontban olyan feladatok találhatóak, melyek kifejezetten gyerekeknek szólnak. Ezek a feladatok a többi menüpontban is megtalálhatóak.
  • Feladatlapok: ebben a menüpontban számos nyomtatható óraterv és feladatlap található, témakörök és nyelvtudási szintek szerint rendezve.