MagyarOK A1+ Tankönyv és munkafüzet

Kategória: , , Szerző: Szita Szilvia – Pelcz KatalinKiadó: Pécsi Tudományegyetem Kiadás éve: 2013. Oldalszám: 319 Weboldal: http://magyar-ok.hu/hu/order.html

A tankönyv és munkafüzet a természetes nyelvhasználat előtérbe, nyolc fejezetben tárgyal mindennapi élethelyzeteket és feladatokon keresztül mutatja be a szókincset és nyelvtani ismereteket. Tanári kézikönyv is tartozik hozza. A könyvet és munkafüzetet egy honlap egészíti ki, ahol letölthetők a könyvhöz tartozó hanganyagok és a feladatok megoldókulcsai, illetve munkalapok.

A honlap elérhetősége: http://magyar-ok.hu/hu/A1_intro.html?ver=2.8

A MagyarOK A1+ 1-5. fejezetének anyagát interaktívan is lehet gyakorolni a következő honlapon: https://aktiv-magyar-ok.hu/ 

A tankönyvnek és munkafüzetnek egy rövidített változata is elérhető, a MagyarOK A1 kompakt.

 

Feladattípusok

  • Kommunikációs gyakorlatok: köszönés, bemutatkozás, család bemutatása, tárgyleírás, hány óra van?, útbaigazítás, a piacon, étteremben, ruhavásárlás, időpont egyeztetés stb.
  • Szövegértés: párbeszédek kiegészítése, információk kikeresése rövid szövegekből, szövegkiegészítés hallás után
  • Szókincs: köszönések, ismerkedő kérdések, emberi tulajdonságok, munkával kapcsolatos kifejezések, háziállatok, lakás és környezet stb.
  • Szövegalkotás: mondatalkotás a mindennapi tevékenységről, blogbejegyzés írása országról, saját településről
  • Helyesírás: hosszú magánhangzók
  • Nyelvtan: hangrend, határozott és határozatlan névelő névelő, igeragozás, ikes igék, kötőszók, kérdőszók, szórend, számév, többes szám főnévi igenév, határozók (idő-, hely-, társ- és eszköz, részeshatározó), toldalékolás, múlt idő, összetett mondatok

Tartalomjegyzék

1. A magyar nyelv (Bevezető)

2. Találkozás

3. Ismerkedés

4. A városban

5. Vásárlás, étterem

6. Szolgáltatások, szabad idős programok,

7. Aktív napok

8. Édes otthon