MagyarOK A2+ Tankönyv és munkafüzet

Kategória: , , Szerző: Szita Szilvia – Pelcz KatalinKiadó: Pécsi Tudományegyetem Kiadás éve: 2015. Oldalszám: 365

A tankönyv és munkafüzet a természetes nyelvhasználat előtérbe, nyolc fejezetben tárgyal mindennapi élethelyzeteket és feladatokon keresztül mutatja be a mindennapi – szóbeli és írásbeli – kommunikációhoz szükséges szókincset és nyelvtani ismereteket. Tanári kézikönyv is tartozik hozza. A könyvet és munkafüzetet egy honlap egészíti ki, ahol letölthetők a könyvhöz tartozó hanganyagok és a feladatok megoldókulcsai, illetve munkalapok.

Az anyagot egy YouTube csatorna is kiegészíti, ahol a tankönyv szövegeihez és szituációihoz kapcsolódó videók találhatóak.

Feladattípusok

  • Kommunikációs gyakorlatok: ismerkedés, lakáskeresés, beszélgetés a szabadidő eltöltésről, állásinterjú,
  • Szövegértés: riport – kérdések megválaszolása, újságcikk, hiányos szöveg kiegészítése,
  • Szókincs: ismerkedő kérdések, családdal kapcsolatos kifejezések, lakással kapcsolatos kifejezések, filmek, fesztiválok, utazással, étkezéssel kapcsolatos kifejezések
  • Szövegalkotás: mondatalkotás a hétvége eseményeiről, élménybeszámoló,
  • Helyesírás: elválasztás
  • Nyelvtan: helyhatározó, igeragozás, vonzatos igék, szórend, melléknévképzők, névutók, igekötők, előre és visszautalás, múlt és jövő idő, vonatkozó névmás, feltételes mód, felszólító mód

Tartalomjegyzék

1. Magunkról és másokról

2. A hely, ahol lakom

3. Szabadidős programok

4. Hétvégék és hétköznapok

5. Tanulni jó

6. Ahol a legtöbb időt töltjük

7. Közel és távol

8. Fő az egészség