magyarOK.hu

Kategória: , , , Tananyagtípus: kiegészítő segédanyagok tankönyvekhez, hangfelvételek, videókNyelvi készség szerint: kommunikáció, szókincs, nyelvtan, helyesírás, kiejtés Weboldal: http://magyar-ok.hu

A honlap bemutatja a magyarOK nyelvkönyvcsaládot. Emellett a honlapon számos internetes anyag, hanganyag és videó felvétel található, amely használható a tankönyvek kiegészítéseként vagy akár önmagukban is.

A szabadon elérhető anyagok a nyelvi szint kiválasztása után a Kiegészítő anyagok, Audió, Videó menüpontban találhatóak.

 

IDEGENNYELV-OKTATÁS (A1)

Kiegészítő anyagok > Digitális anyagok

 • ebben a menüpontban interaktív feladatok találhatóak a következő témakörökben: hangrend, kiejtés, hasznos mondatok (bemutatkozás, a kedvenc város) stb.

Kiegészítő anyagok > Digitális anyagok > Aktív MagyarOK (https://aktiv-magyar-ok.hu/)

 • ezen a honlapon további interaktív feladatok és játékok találhatóak: helyesírás, akasztófajáték, memóriajáték, mondatalkotás stb.

Kiegészítő anyagok > Nehéz szavak kontextusban

 • ebben az anyagban a szókincs egy része mondatokba foglalva olvasható

Audió

 • ebben a menüpontban az ábécét és hasznos mondatokat, párbeszédeket hallgathatók meg

Videó

 • ebben a menüpontban videókat nézhetőek meg a következő témákban: bemutatkozás, heti program, kedvenc országom, mit esznek a magyarok, hobbik és tárgyak, a családom stb.

Tanároknak > Munkalapok

 • ebben a menüpontban letölthető munkalapok találhatóak, melyek többsége interaktív gyakorlatok segítségével szilárdítja meg a szókincset és a nyelvtani ismereteket: szókártyák, bemutatkozás, számbingó, szórend, népek és nyelvek, képleírás, ellentétes jelentésű szavak, hány óra van? stb.

 

NYELVI REVITALIZÁCIÓ (A2)

Kiegészítő anyagok > Digitális anyagok

 • ebben a menüpontban interaktív feladatok találhatóak a következő témakörökben: ismerkedés, családtagok, költözés, hobbi, szabadidő, tantárgyak, nyaralás, étkezés, múlt idő, vonzatos igék, igék és főnevek, kiejtés, helyesírás

Kiegészítő anyagok > Nehéz szavak kontextusban

 • ebben az anyagban a szókincs egy része mondatokba foglalva olvasható

Audió

 • ebben a menüpontban hasznos párbeszédek, történetek hallgathatók meg

Videó

 • ebben a menüpontban videókat nézhetőek meg a következő témákban: bemutatkozás, a családom, költözés, utazás, a múzeumban, milyen napod volt?, nyaralás, jóga, étkezés

Tanároknak > Munkalapok

 • ebben a menüpontban letölthető munkalapok találhatóak, melyek többsége interaktív gyakorlatok segítségével szilárdítja meg a szókincset és a nyelvtani ismereteket: szórend, hiányos párbeszéd, szöveg kiegészítése, testrészek, vonzatos igék, vélemény kifejtése, kvíz, képtörténet, igeragozás, időjárás stb.