magyaróra.com

Kategória: , , , , Tananyagtípus: munkalapok, hangfelvételek, szövegekNyelvi készség szerint: kommunikáció, szókincs, szövegértés, szövegalkotás, nyelvtan, helyesírás, kiejtés Weboldal: http://magyarora.com/

A honlapon számos szabadon használható, letölthető segédanyag (munkalapok, hangfelvételek, szövegek) található. Az egyes segédanyagoknál látható, hogy milyen nyelvtudási szintnek felelnek meg.

 • Kezdő *
 • Középhaladó **
 • Haladó ***

A * szint idegennyelv-oktatási és nyelvi revitalizációs, a ** nyelvi revitalizációs és anyanyelvfejlesztési fakultatív csoportok számára használható. Minden feladathoz tartozik megoldókulcs.

A Munkalapok négy releváns menüpontba rendeződnek (nyelvtan, tematikus feladatok, rövid feladatok, csoportmunka).

Nyelvtan

 • ebben a menüpontban nyelvtani táblázatok és munkalapok találhatóak a következő témában: múlt idő, igekötők, felszólító mód, feltételes mód, többes szám, toldalékolás, névmások, melléknevek fokozása, tagadás stb.
 • a nyelvtant a munkalapok változatos feladattípusok által gyakoroltatják: mondatalkotás, mondatkiegészítés, képregény, képleírás stb.

Tematikus feladatok

 • ebben a menüpontban témakörök szerint rendezett feladatlapok és szólisták tanulhatóak
 • az egyes témaköröket változatos feladatok dolgozzák fel

Témakörök

 1. Az egyén (magunkról, külső és belső személyleírás)
 2. Társas kapcsolatok (barátok, társas tevékenységek)
 3. Család (szerelem, családtagok, családi események)
 4. Lakás, lakóhely (lakóhely, ház/lakás, házimunka, háztartási eszközök)
 5. Közlekedés, utazás (közlekedési eszközök, menetrend, nyaralás)
 6. Vásárlás (üzletek, élelmiszerek, ruházat, elektromos eszközök)
 7. Kommunikáció (postai szolgáltatások, e-mail, telefon)
 8. Szolgáltatások (étterem, szálloda, bank)
 9. Szórakozás, kultúra (mozi, színház, múzeum, vendégség)
 10. Időjárás (évszakok, időjárás, időkifejezések)
 11. Egészség, betegség (egészséges táplálkozás, életmód, betegségek és tüneteik, orvos)
 12. Sport (sportágak, versenyek)
 13. Média (televízió, rádió, újságok)
 14. Hobbi, szabadidő (olvasás, zenehallgatás)
 15. Munka, tanulás (tantárgyak, munkahely, munkahelyi tevékenységek)
 16. Az Európai Unió (alapvető információk az országokról és néhány európai városról)
 17. Magyarország (alapvető kulturális információk, nemzeti ünnepek, időjárás)

Rövid feladatok

 • ebben a menüpontban rövid, 10-15 percet igénybe vevő feladatlapok találhatóak változatos feladattípusokkal: rövid szöveg írása, kérdések megválaszolása, internetes keresőfeladatok, kvíz, logikai játék, képregény, karikatúra stb.

Témakörök

 1. Magunkról, másokról
 2. Napirend, szabadidő, idő, időjárás
 3. Reakciók, rövid dialógusok
 4. Kulturális információk, érdekességek
 5. Lakás, otthon
 6. Szójátékok, játékos feladatok

Csoportmunka

 • ebben a menüpontban elsősorban kommunikációközpontú feladatok és játékok találhatóak a következő témakörökben
 1. Magunkról, másokról
 2. Hobbi, utazás, szabadidő
 3. Kulturális információk
 4. Nyelvtanulás
 5. Szolgáltatások, étterem
 6. Filmek, könyvek
 7. Kívánságok, vágyak és gondok
 8. Ünnepek

Kiejtés

 • ebben a menüpontban fonetikai gyakorlatok találhatóak: magyar ábécé, illetve rövid versek hanganyagai (a hanganyagokon egyénileg és csoportban is felolvassák a verseket)

Felolvasott versek:

 1. Weöres Sándor: Olvadás
 2. Siv Widerberg: Szerelem
 3. Siv Widerberg: Bélyeg
 4. Siv Widerberg: Susanna
 5. Siv Widerberg: A városban
 6. Zsákomban a mákom...
 7. Babits Mihály: Fekete ország
 8. Siv Widerberg: Külföldiek
 9. Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz
 10. Örkény István: Trilla
 11. Ingrid Sjöstrand: Ha nagy leszek
 12. Siv Widerberg: Lecke
 13. Weöres Sándor: Kocsi és vonat

Könnyebb szövegek

 • ebben a menüpontban rövid szövegek találhatóak, ezek egy részéhez szövegértési feladatok is tartoznak

Rövid cikkek

 • ebben a menüpontban rövid újságcikkek olvashatóak, illetve meghallgatható azok audió változata. A szövegekhez nem tartoznak feladatok.

Újságcikkek

 • ebben a menüpontban a munkalapok egy-egy újságcikkrészletet dolgoznak, a szövegekhez szókincsfejlesztő, és szövegértési feladatok kapcsolódnak. A szövegekhez hanganyagok is társulnak. Ezeket a szövegeket elsősorban az anyanyelvfejlesztési fakultatívos csoportok használhatják

Irodalmi szövegek

 • ebben a menüpontban egy novella-és feladatgyűjtemény található, mely ízelítőt ad a magyar irodalomból. A szövegekhez szómagyarázatok, szókincsfejlesztő és nyelvtani gyakorlatok, kulturális ismeretek, és hangfelvétel kapcsolódnak.

Feldolgozott szövegek

 1. Darvasi László: Ezer forint
 2. Kosztolányi Dezső: Vendég
 3. Mándy Iván: Isten
 4. Nemes Nagy Ágnes: Tanuljunk nyelveket
 5. Ottlik Géza: Iglbauer
 6. Örkény István: Nincs semmi újság
 7. Tamási Áron: Szabadság madara
 8. A só (magyar népmese)
 9. A félkegyelmű (magyar népmese)

Beszélt nyelv

 • ez a menüpont beszélt nyelvi kifejezéseket és modelldialógusokat tartalmaz, melyekhez gyakorlatok is társulnak.

Beszédhelyzetek:

 1. Beszélgetés megkezdése
 2. Biztatás, bátorítás
 3. Kellemes meglepetés, öröm
 4. Ingerültség, irritáltság kifejezése
 5. Egyetértés, helyeslés, elutasítás
 6. Visszakérdezés
 7. Kommentárok, megjegyzések
 8. Búcsúzás
 9. Partikulák, töltelékszavak