Moldvai Csángómagyarok Szövetsége

Kategória: , , , Tananyagtípus: ötletek játékos tanulásra, módszertani javaslatokNyelvi készség szerint: szókincs, helyesírás, kiejtés Weboldal: http://csango.info/

A honlapról találhatóak anyanyelvi játékok, módszertani javaslatok és feladatötletek a helyesírás, szókincsbővítés, kiejtés fejlesztésére. Emellett román-magyar szólisták is találhatóak a következő tantárgyakhoz: biológia, kémia, matematika, fizika, földrajz, történelem, irodalom és nyelvtan.

Az említett segédanyagok az Oktatás > Oktatási anyagok menüpontból tölthetőek le.