SuliNova – 7. osztály

Kategória: , , Kiadó: SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Weboldal: https://magyartanarok.wordpress.com/7-osztaly/

A teneszköz fő célja a szövegértés fejlesztése. Az irodalom és nyelvtan nem egymástól elkülönítve, hanem integrált formában jelenik meg. A 7. osztály számára hét „munkáltató tankönyv” (munkafüzet) készült, minden egyes tanórához tanári útmutatóval és módszertani segédlettel.

Tartalomjegyzék

Rövid tartalom

1. Kisfiúk és nagyfiúk 1.

  • Vámos Miklós: A pofon, Rajzlap; Békés Pál: Ottilia; Kosztolányi Dezső: Esti Kornél – Vörös Ökör

2. Nevető irodalom

  • Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványom; Nagy Lajos: A sas; Mrożek: Piroska; Petőfi-versek; Czakó Gábor: A tudás öröklése; Örkény-egypercesek; Molière: A fösvény;  Plautus: A hetvenkedő katona; Beaumarchais: Figaro házassága

3. Pletyka és tömegkommunikáció

  • mondattan, Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője; humor és irónia

4. Poétai iskola

  • ritmus, gondolatritmus, időmértékes verselés, ütemhangsúlyos verselés, rím, hangszimbolika, kép, költői kép, lira

5. Harry Potter és a Titkok kamrája

  • iskolaregény, nevelődési regény, komikum, a regény és a film

6. Itthon vagyok

  • haza-versek; Radnóti Miklós: Nem tudhatom; Kölcsey Ferenc: Himnusz; Vörösmarty Mihály: Szózat; Janus Pannonius: Pannonia dicsérete, Egy dunántúli mandulafáról; Balassi Bálint: Ó, én édes hazám…, Egy katonaének

7. Más lettem?

  • felnőtté válás; Szabó Magda: Abigél; Karinthy Frigyes: Skarlát