SuliNova – 8. osztály

Kategória: , , Kiadó: SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Weboldal: https://magyartanarok.wordpress.com/8-osztaly/

A teneszköz fő célja a szövegértés fejlesztése. Az irodalom és nyelvtan nem egymástól elkülönítve, hanem integrált formában jelenik meg. A 8. osztály számára nyolc „munkáltató tankönyv” (munkafüzet) készült, minden egyes tanórához tanári útmutatóval és módszertani segédlettel.

Tartalomjegyzék

Rövid tartalom

1. A hétköznapi és a művészi kommunikáció

  • A szó jelentése és a kommunikáció tényezőinek megkettőzése; Örkény István: Mi mindent kell tudni; A konnotatív jelentés; Kosztolányi Dezső: Esti Kornél – 18. fejezet; A valószerűség látszata; Spiró György: Csirkefej vagy Quentin Tarantino Ponyvaregény című filmje; Tar Sándor: Hangulatjelentés – Még csakKöltő hazudj – József Attila és Arany János ars poetica jellegű versei; François Truffaut Fahrenheit 451 c. filmje; Enyém itt minden hatalom, Nagy László: Himnusz minden időben

2. A sziget mint kísérleti laboratórium

  • Jules Verne: Kétévi vakáció; William Golding: A Legyek Ura; Shakespeare: A vihar; A Senki szigete Jókainál – Az arany ember

3. Anakreón feltámadásai

  • Az időmértékes ritmus; Anakreón: Reggeliztem…; Csokonai: A bóldogság; Vas István és Csokonai anakreóni versei; Géher István és más kortárs költők anakreóni versei

4. Nyelvrokonság

  • Magyar és más finnugor szavak közötti rendszeres hasonlóságok; A nyelvrokonság fő kritériumai, a tanult idegen nyelv rokonsági viszonyai; A nyelvrokonság kritériumai, kísérletek a magyar nyelv alternatív rokonításaira

5. Amit a pad alatt olvasunk – népszerű próza

  • „Ponyvairodalom?”; Rejtő Jenő: Az elátkozott part; Szerb Antal: A Pendragon legenda; könyvajánlás, könyvbírálat

6. Nyelvek közötti különbségek

  • A nyelvek hangzása; Lexikalizáció és grammatikalizáció; Fordítás – ferdítés?; Pragmatikai (nyelvhasználati és kommunikációs) különbségek a nyelvek között

7. Változatok Rómeókra és Júliákra

  • Shakespeare: Romeo és JúliaWest Side Story; Zeffirelli: Romeo és Júlia; Luhrmann: Rómeó + Júlia

8. A költészet nyelvtana – a nyelvtan költészete

  • nyelvtan és stílus; Baudelaire: Romantikus naplemente; József Attila: Rejtelmek; Tóth Árpád: Az arany park; Ady Endre: Őrizem a szemed; Versek igék nélkül; József Attila: Klárisok; Kosztolányi Dezső: Októberi táj; Babits Mihály: Messze, messze; Karinthy Frigyes: Így írtok Ti, A „Klasszikus Gyomorgörcsök” ciklusból: Futuram Exactum; A főnévi igenév a költészetben; Ady Endre: Sírni, sírni, sírni; Huszárik Zoltán: Szindbád; Vajda János: A vaáli erdőben; Adamis Anna: Menni kéne; Összetett mondatok; Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumba; Kölcsey Ferenc: Elfojtódás; Babits Mihály: Esti kérdés; Az ismétlődés szintjei; Vörösmarty Mihály: Ábránd; Juhász Gyula: Tiszai csönd; Pilinszky János: Infinitívusz; Radnóti Miklós: Éjszaka; Weöres Sándor: Variációk; Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában; Radnóti Miklós: Két karodban; Ady Endre: Párisban járt az Ősz; Arany János: A walesi bárdok; Különleges pozíciók a magyar mondatban; Ady Endre: A Tisza-partonA Hortobágy poétájaA magyar UgaronLelkek a pányvánA magyar Messiások; Arany János: Reg és est