Tanító Online

Kategória: , , , Tananyagtípus: feladatlapok, játékok, online feladatok, módszertani segédletek, videókNyelvi készség szerint: kommunikáció, nyelvtan, szövegértés, szövegalkotás, szókincs, helyesírás Weboldal: https://tanitonline.hu/?page=index

A honlapon számos feladatlap, módszertani segédlet, játékos tanulást segítő munkalap és online feladatgyűjtemény található. A legtöbb segédanyagok nem alkotnak összefüggő egységet, hanem egy-egy témakör elmélyítését, begyakorlását szolgálja. Ugyanakkor találhatóak teljes modulleírások és hozzuk tartozó feladatok, melyek célja az anyanyelvi készségek (írás, olvasás, kommunikáció) fejlesztése.

Feladatbank > Digitális tananyagok > NKP

 • Ez a menüpont átirányít az NKP oldalára, ahol a megfelelő beállítások által a változatos, online megoldható nyelvtani feladatok találhatóak (halmazba rendezés, párosítási kvíz, sorba rendezés, villámkérdés stb.)
 • Témakörök: mondatfajták, igeidők, igekötő, főnevek, melléknevek, többes szám

Feladatbank > Magyar nyelv és irodalom > Szövegértés-szövegalkotás gyakorlatok

 • Ebben a menüpontban módszertani javaslatok, feladatok, játékgyűjtemények találhatóak, melyek célja a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése, szókincs bővítése

Feladatbank > Magyar nyelv és irodalom > Nyelvtan-helyesírás gyakorlatok

 • Ebben a menüpontban ötletek, módszertani javaslatok és feladatok találhatóak a helyesírás fejlesztéséhez

Feladatbank > Magyar nyelv és irodalom > Nyelvtan-helyesírás gyakorlatok

 • Ebben a menüpontban ötletek, feladatok, letölthető és online hozzáférhető nyelvi játékok találhatóak

Feladatbank > Magyar nyelv és irodalom > Detektíviskola

 • Ebben a menüpontban interaktív játékok találhatóak, melyek célja a kommunikációs készség fejlesztése, ill. nyelvtani ismeretek begyakorlása

Feladatbank > Játékgyűjtemény

 • Ebben a menüpontban játékötletek találhatóak, melyek célja a magyar nyelvi készségek fejlesztése

Feladatbank > Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaalapú programcsomag 1-4.évf.

 • Ebben a menüpontban feladatok és módszertani javaslatok találhatóak a következő témakörökben: Alapozás, Beszéd, Írás, Olvasás

Filmtár > Módszertan > Szövegértés-szövegalkotás

 • Ebben a menüpontban rövid videók találhatóak, melyek bemutatják egy-két tartalom feldolgozását (pl. betűtanítás, írástanulás, írásbeli szövegalkotás, ismeretterjesztő szöveg feldolgozása)

Filmtár > Vers- és mesefilmek

 • Ebben a menüpontban mese- és versfilmek nézhetők meg. A versfilmek a következő verseket dolgozzák fel:
 • Lackfi János: Odalenn
 • Miklya Zsolt: Manófi
 • Miklya Zsolt: Patakiskola
 • Nyulász Péter: Szaloncukor lányok
 • Nyulász Péter: Csokinyuszi úrfik
 • Demény Péter: ágóbágó álma
 • Kiss Ottó: Jó kövér királyfi
 • Finy Petra – Radványi Balázs: Leandervölgyi ősember
 • Finy Petra: Becsinált leves