zanzaTV

Kategória: , Tananyagtípus: videók, animációkNyelvi készség szerint: irodalmi és leíró nyelvtani ismeretek Weboldal: https://zanza.tv/

Irodalomból 10 témakörben találhatóak rövid, figyelemfelkeltő videók magyar és világirodalomról egyaránt: 1) ókor, 2) Biblia, 3) középkor, 4) reneszánsz, 5) barokk, 6) felvilágosodás, klasszicizmus, rokokó, szentimentalizmus, 6) romantika, 7) klasszikus modernség, realizmus, naturalizmus, szimbolizmus, impresszionizmus, szecesszió, 8)avantgárd 9) későmodernség, 10)kortárs irodalom

Magyar nyelvből a következő témakörök jelennek meg: 1) nyelvi szintek, 2) kommunikáció, 3) jelentéstan, 4) nyelvtörténet, 5) stilisztikai alapismeretek, 6) a szöveg, 7) szövegalkotás, 8) helyesírási ismeretek, 8) retorika, 9) általános nyelvészeti ismeretek, 10) nyelv és társadalom