Romániában a magyar gyerekek túlnyomó többsége magyar nyelven végzi tanulmányait, ugyanakkor jellemzően a szórványmegyékben, a magyar és/vagy vegyes családból származó gyerekek egy része román tannyelvű oktatási intézményben tanul. A fakultatív magyar oktatás lehetőséget teremt arra, hogy a román nyelven tanuló kisebbségi diákok kérésre, valamint ha megfelelő számban összegyűlnek, heti rendszerességgel magyar nyelv és irodalmat, magyarságismeretet és zenét tanuljanak anyanyelvükön.

A Bálványos Intézet 2018-ban azzal a céllal indított kutatást, hogy feltérképezze a fakultatív magyartanítás helyszíneit, adatot gyűjtsön arról, hogy miként valósul meg helyi szinten, illetve milyen intézményes feltételek és diskurzusok övezik a megjelenését. 

Erdélyben a 2017–2018-as tanévben kilenc megyében folyt fakultatív magyar oktatás: Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Máramaros, Maros, Szatmár, Szilágy és Temes. A kutatás során kilenc megyében 64 helyszínt lokalizáltunk, melyeken összesen körülbelül 1509–1692 diák vett részt fakultatív magyar oktatásban. Bár ezen oktatási forma az érintett megyék magyar diákjainak kb. 1-2%-át érinti, vizsgálata mégis fontosnak mondható, ugyanis egyes megyékben a diákok jelentős része a fakultatív magyartanítás keretében kerül intézményes kapcsolatba a magyar nyelvvel.

A Bálványos Intézet keretében a 2020-ban megjelent az „Örültünk, hogy van egy táblánk, egy krétánk, meg ahova beüljünk…” című kiadvány, amely a fakultatív magyar oktatásról végzett kutatás eredményeinek szintetizáló bemutatását tartalmazza, és a fakultatív magyar oktatás törvényi kereteiről, számadatairól, gyakorlati megvalósulásáról és kihívásairól ad áttekintést. Részletesen bemutatja a fakultatív magyartanítás településkategóriáinak ideáltípusait, az érintett megyék helyzetét, illetve a törvényi keretből, az intézményes végrehajtásból és az oktatási gyakorlatokból adódó kihívásokat. Kiadvány utolsó fejezete az azonosított kihívásokra próbál válaszokat találni, megnevezve azokat a főbb beavatkozási pontokat, amelyek hozzájárulhatnak a fakultatív magyartanítás minőségének és eredményességének javításához.

A kiadvány a Bálványos Intézet honlapján érhető el.