A Bálványos Intézet kutatásából kiderül, hogy a fakultatív magyar oktatás szempontjából fontos kihívásnak számít a törvényi keret pontatlansága. Világos keretek hiányában az iskola vezetősége hozza meg a fakultatív magyartanítás végrehajtására vonatkozó kulcsfontosságú döntéseket. Ennek következtében az iskola vezetőségének nyelvpolitikai hozzáállása, a tanfelügyelőség és igazgatóság kérdéshez való viszonyulása döntő szereppel bír a magyarórák minőségének és eredményességének alakulásában.

Az itt letölthető formai szabályait összesítő információs csomag rövid, közérthető formában foglalja össze a fakultatív magyartanítás jogi hátterét az oktatásszervezés szempontjából kiemelten fontos szempontok mentén. Célja, hogy fogódzót nyújtson az érintett szereplők (oktatók, szülők) számára a fakultatív magyartanítás eredményesebb megszervezésének érdekében.