Az Integratio Alapítvány 2020 januárjában egy projektet kezdeményezett, melynek célja a fakultatív magyarnyelv-oktatók hálózatba való szervezése, a kihívások és jó gyakorlatok megbeszélése, illetve egy olyan tudástár létrehozása volt, amely oktatási segédletet nyújt a magyart fakultatívan tanító oktatóknak.

A projekt keretében kidolgozásra került szószedetek, összegyűjtött és a honlapon közétett segédanyagok mellett három hálózatépítő találkozóra is sor került. Az alábbiakban rövid beszámolók olvashatóak a találkozókról, valamint letölthetők a találkozókon bemutatott kiegészítő anyagok és képzések vázlatai.

A fakultatív magyar oktatásban dolgozó tanárok és diákok magyar oktatási hálózatba való integrálása, projektindító találkozó – 2020. május 27.

Az első, projektindító tanácskozáson bemutatásra kerültek a Bálványos Intézet keretében a fakultatív magyarnyelv-oktatásról végzett kutatás eredményei. Ezt követően a résztvevő oktatók megosztották tapasztalataikat és kihívásaikat, melyekkel a fakultatív magyarórák megszervezése során szembesülnek, és a közös együttgondolkodás során ötletek, javaslatok fogalmazódtak meg a készülő honlap és segédanyagok tartalmáról, melyek hozzájárulhatnak a magyarórák hatékonyságának növeléséhez.

Fakultatív magyarnyelv-oktatás, második online találkozó – 2020. június 10.

A találkozó első részében a résztvevő oktatók csoportokban beszélgettek tapasztalataikról, kihívásokról, sikereikről. A csoportok a fakultatív magyar oktatási helyszíntípusok jellemzői szerint alakultak ki. A kialakuló szakmai hálózat, az együttgondolkodás, ötletelés reális kiindulópont a készülő honlap, módszertani segédanyagok tartalmához.

A találkozó második részében a résztvevők a LISTEN projekt keretében zajló tevékenységről hallhattak egy vitaindító összefoglalót Nyelvi önérvényesítés kisebbségi beszélők számára címmel. Ezt követően közösen gondolkodtunk arról, hogy a nyelvi önérvényesítés technikái és a nemzetközi jó gyakorlatok hogyan adaptálhatók a román tannyelvű iskolában tanuló gyerekek, szüleik és tanáraik számára.

Fakultatív magyarnyelv-oktatás Erdélyben, online szakmai műhely és projektzáró találkozó – 2020. november 25.

A projektzáró találkozón bemutatásra került a fakultatív magyar oktatás számára készült honlap, oktatási segádanyagok és szószedetek. A honlap olyan egyedülálló, úttörő felület pedagógusok, diákok számára, amely egyesíti a fakultatív magyar nyelvet szabályozó törvénycsomagot, oktatási segédanyagokat, hasznos linkeket.

A találkozó második részében a résztvevők egy rövid képzésen vehettek részt, melyet dr. Erdei Ildikó tartott Nyelvi önérvényesítés – A magyar nyelv magabiztos(abb) használata címmel. Ennek keretében olyan technikákkal ismerkedtek, melyek hozzájárulhatnak, hogy a fakultatív magyar nyelvoktató a magyar nyelv nagykövetévé válhasson abban az intézményben, ahol tanít.

Bízunk abban, hogy az elkészült honlap, a módszertani anyagok, a kialakult hálózati kapcsolatok valós segítséget nyújtanak majd a fakultatív magyar nyelv hatékonyabb tanításához.