Oktatási segédanyagok

Idegennyelv-oktatás

Nyelvi revitalizáció

Nyelvi revitalizáció

Anyenyelvfejlesztés

Szótárak

Idegennyelv-oktatás

Tankönyvek, munkafüzetek

A könyv a beszélt magyar nyelvet igyekszik átadni. Reális élethelyzetekből indul ki és egy magyar származású amerikai fiatalember kalandjain vezet végig magyar nyelvi környezetben. A kötet hősének célja a túléés,…

A könyv végigvezeti a tanulókat a mindennapi élet legfontosabb beszédhelyzetein. A témák elsősorban a felnőtt korosztályhoz igazodnak, de kis átalakítással a tanulókkal is használhatóak. A kötet a szóbeli kommunikációra fókuszál,…

A tankönyv tíz leckéből áll, célja, hogy biztos nyevltani és lexikai alapot nyújtson, amely lehetővé teszi a nyelvtudás további bővítését. Az olvasmányok képregényszerű feldolgozásban nyújtanak betekintést a történet főhősének kalandjaiba,…

A tankönyv és munkafüzet a természetes nyelvhasználat előtérbe, nyolc fejezetben tárgyal mindennapi élethelyzeteket és feladatokon keresztül mutatja be a szókincset és nyelvtani ismereteket. Tanári kézikönyv is tartozik hozza. A könyvet…

A könyv óvodások és kisiskolások számrá készült. A könyvben találhatóak mondókát, versikék és népi játákok, melyek célja a beszéd és mozgáskészség fejlesztése. Emellett találhatóak vonalvezetési gyakorlatok, illetve feladatok, színezők, melyek…

Honlapok

Az ABC Akadémia Képesség Fejlesztő Programját 3-10 év közötti gyermekekre dolgozta ki. A honlapon hasznos információk olvashatóak az egyes készségek fejlesztéséről (írás, helyesrás, számolás, olvasás, beszéd, mozgás, gondolkodás). Az oldalon…

A honlapon számos gyerekdal és mondóka videó feldolgozása nézhető meg.  

A honlap kis, interaktív tankockák segítségével támogatja a tanulási és tanítási folyamatokat. Ezek önmagukban nem alkalmasak egy adott tananyag elsajátításához, azonban megfelelő tanulási környezetben használva segítik a tananyag elmélyítését, gyakorlását…

A honlapon a magyar mint idegen nyelv tanulását és tanítását célzó szóbeli és írásbeli feladatok találhatóak, melyek lefedik a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott szinteket. A feladatok használhatóak gyerekek és felnőttek…

A honlapon számos szabadon használható, letölthető segédanyag (munkalapok, hangfelvételek, szövegek) található. Az egyes segédanyagoknál látható, hogy milyen nyelvtudási szintnek felelnek meg. Kezdő * Középhaladó ** Haladó *** A * szint…

A honlap kifejezetten román anyanyelvű tanulók számára készült, akik szeretnék elsajátítani a magyar nyelvet. Számos példamondat, magyarázat és kommunikációs feladat által ismerteti, gyakoroltatja a magyar nyelvet a tanulókkal. A magyarázatok…

A honlapon számos játékos feladatlap, módszertani javaslat található egy-egy téma feldolgozásához, illetve készségek fejlesztéséhez. Az feladatokhoz, játékötletekhez részletes leírás található, amely a tanár munkáját segíti. A dokumentumok PDF formátumban letölthetők,…

A honlapon számos interaktív feladat találhatóak, melyek használhatóak online vagy letölthető formában. A faladatok változatos témaköröket dolgoznak fel, ezek azonban nem rendeződnek témák szerinti menüpontokba, hanem a felhasználónak kell kulcsszavak…