Oktatási segédanyagok

Idegennyelv-oktatás

Nyelvi revitalizáció

Nyelvi revitalizáció

Anyenyelvfejlesztés

Szótárak

Nyelvi revitalizáció

Tankönyvek, munkafüzetek

A kötet egy képzeletbeli, kalandos utazásra hívja azokat a tanulókat, akik kevésbé tudnak magyarul. A könyv célja, hogy a benne lévő játékos feladatok megoldása által elindítsa a tanulókat a magyar…

A könyv a beszélt magyar nyelvet igyekszik átadni. Reális élethelyzetekből indul ki és egy magyar származású amerikai fiatalember kalandjain vezet végig magyar nyelvi környezetben. A kötet hősének célja a túléés,…

A könyv végigvezeti a tanulókat a mindennapi élet legfontosabb beszédhelyzetein. A témák elsősorban a felnőtt korosztályhoz igazodnak, de kis átalakítással a tanulókkal is használhatóak. A kötet a szóbeli kommunikációra fókuszál,…

A könyv végigvezeti a tanulókat a mindennapi élet legfontosabb beszédhelyzetein. A témák elsősorban a felnőtt korosztályhoz igazodnak, de kis átalakítással a tanulókkal is használhatóak. A kötet a szóbeli kommunikációra fókuszál,…

A segédanyag 56 rövid irodalmi és nem irodalmi olvasmányt tartalmaz, melyeket magyar-angol szólista követ. Az olvasmányok hanganyag formájában is elérhetőek. Miden szöveghez tartozik néhány feladat, melyeknek célja a szövegértés fejlesztése…

A tankönyv tíz leckéből áll, célja, hogy biztos nyevltani és lexikai alapot nyújtson, amely lehetővé teszi a nyelvtudás további bővítését. Az olvasmányok képregényszerű feldolgozásban nyújtanak betekintést a történet főhősének kalandjaiba,…

A tankönyv és munkafüzet a természetes nyelvhasználat előtérbe, nyolc fejezetben tárgyal mindennapi élethelyzeteket és feladatokon keresztül mutatja be a szókincset és nyelvtani ismereteket. Tanári kézikönyv is tartozik hozza. A könyvet…

A tankönyv és munkafüzet a természetes nyelvhasználat előtérbe, nyolc fejezetben tárgyal mindennapi élethelyzeteket és feladatokon keresztül mutatja be a mindennapi – szóbeli és írásbeli – kommunikációhoz szükséges szókincset és nyelvtani…

A könyv óvodások és kisiskolások számrá készült. A könyvben találhatóak mondókát, versikék és népi játákok, melyek célja a beszéd és mozgáskészség fejlesztése. Emellett találhatóak vonalvezetési gyakorlatok, illetve feladatok, színezők, melyek…

Honlapok

Az ABC Akadémia Képesség Fejlesztő Programját 3-10 év közötti gyermekekre dolgozta ki. A honlapon hasznos információk olvashatóak az egyes készségek fejlesztéséről (írás, helyesrás, számolás, olvasás, beszéd, mozgás, gondolkodás). Az oldalon…

A honlap különböző menüpontokban találhatók mesék, versek, játékok, műhelygyakorlatok. A Mesék menüpontban mesék olvashatóak, hallgathatók meg. Kategóriák: esti mese, diafilm, népmese, állatmese, verses mese. A Dalok menüpontban dalok, versfeldolgozások hallgathatóak…

A honlapon online megoldható (vagy papírformáraadaptálható) feladatok találhatóak. Emellett rövid szövegek, versek, mesefilmek is olvashatóak. A honlap tartalmai a következő menüpontok szerint rendeződnek: Állati fejtörő: találós kérdések Lotti világa: rövid…

A honlapon számos gyerekdal és mondóka videó feldolgozása nézhető meg.  

A honlap kis, interaktív tankockák segítségével támogatja a tanulási és tanítási folyamatokat. Ezek önmagukban nem alkalmasak egy adott tananyag elsajátításához, azonban megfelelő tanulási környezetben használva segítik a tananyag elmélyítését, gyakorlását…

A honlapon a magyar mint idegen nyelv tanulását és tanítását célzó szóbeli és írásbeli feladatok találhatóak, melyek lefedik a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott szinteket. A feladatok használhatóak gyerekek és felnőttek…

A honlapon számos szabadon használható, letölthető segédanyag (munkalapok, hangfelvételek, szövegek) található. Az egyes segédanyagoknál látható, hogy milyen nyelvtudási szintnek felelnek meg. Kezdő * Középhaladó ** Haladó *** A * szint…

A honlap minőségi tartalmakat kínál gyerekeknek: találhatóak a mesék, gyerekdalok, mondókák, rajzfilmek, versek gyerekeknek, népmesék, mesefilmek.  

A honlapról találhatóak anyanyelvi játékok, módszertani javaslatok és feladatötletek a helyesírás, szókincsbővítés, kiejtés fejlesztésére. Emellett román-magyar szólisták is találhatóak a következő tantárgyakhoz: biológia, kémia, matematika, fizika, földrajz, történelem, irodalom és…

A honlapon számos játékos feladatlap, módszertani javaslat található egy-egy téma feldolgozásához, illetve készségek fejlesztéséhez. Az feladatokhoz, játékötletekhez részletes leírás található, amely a tanár munkáját segíti. A dokumentumok PDF formátumban letölthetők,…

A honlap az alábbi menüpontot tartalmazza: Az Olvasnivaló menüpontban mesék, népmesék, versek olvashatóak. Ezekhez nem kapcsolódnak feladatok. A Hanganyag menüpontban mondókák, versek és népdalok hallgathatóak meg. A Diafilm menüpontban mesék…

A honlapon online feladatok találhatóak, melyek a tananyag feldolgozását, elmélyítését segítik. Két nagy kategóriában találhatóak feladatok: Irodalom és Magyar nyelv. Ezeken belül a feladatok iskolai szintekhez, osztályokhoz vannak rendelve. A…

A honlapon számos feladatlap, módszertani segédlet, játékos tanulást segítő munkalap és online feladatgyűjtemény található. A legtöbb segédanyagok nem alkotnak összefüggő egységet, hanem egy-egy témakör elmélyítését, begyakorlását szolgálja. Ugyanakkor találhatóak teljes…

A honlapon számos interaktív feladat találhatóak, melyek használhatóak online vagy letölthető formában. A faladatok változatos témaköröket dolgoznak fel, ezek azonban nem rendeződnek témák szerinti menüpontokba, hanem a felhasználónak kell kulcsszavak…