Az oldalon olyan tankönyveket, oktatási segédanyagokat, magyarnyelv-tanítást és tanulást segítő honlapokat gyűjtöttünk össze, melyeket a fakultatív magyarnyelv-oktatásban résztvevő oktatók és diákok használhatnak. A segédanyagok és honlapok iskolai szint, valamint a nyelvtudás szintje szerint rendezve találhatóak meg.

Emellett letölthető két szószedet, melyek tartalmazzák a szaktantárgyak fontosabb kifejezéseinek képekkel és példamondatokkal szemléltetett kétnyelvű (román-magyar) listáját, melyeknek ismerete szükséges egy negyedik, illetve nyolcadik osztályos diáknak a magyar nyelven való továbbtanuláshoz.